/ 
 / 
 / 
Makoto Shichida Erken Eğitim Esasları

Makoto Shichida Erken Eğitim Esasları

Sağ beyin odaklı erken çocukluk eğitiminde Uzak Doğuda kendi başına bir ekol olmuş akla gelen özgün yöntem Shichida Eğitim metodu olduğu için bu eğitimin esaslarından bahsetmemiz yerinde olacaktır .

Sağ Beyin Eğitimi Üzerine Notlar

Tek boynuzlu atlar aslında gerçektir. Ve küçük bir çocuğun zihninde imkânsız diye hiçbir şey yoktur. Bu masumiyet kaynak

Shichida Eğitim Metodu birbiriyle kesişen beş daire ile özetlenmektedir. Bu dairelerden ilki Kalbi ikincisi sağ beyni üçüncü daire sol beyni dördüncü daire beslenmeyi ve son daire fiziksel ekzersizi temsil etmektedir.

Kişinin güç ve becerilerini kontrol altında tutan kalptir. Sağ beyin odaklı eğitim aslında kalbin eğitimidir. Sağ beyin lobunu geliştirebilmek için öncelikle kalbin gerekli koşullara ulaşması gerekir.

Bir çocuğun kalbini geliştirmek içinse öncelikle ebeveyn sevgisinin yoğun biçimde çocuğun kalbine işlenmesi ve ebeveyn ilişkisinde karşılıklı güven ortamının yaratılması hayati önem taşır.

Kalp eğitiminde ebeveynlerin çocuğa nasıl baktıkları ve yorumları ile ilgili 6 önemli nokta mevcuttur.

1.Yetersizliklere odaklanmamak; her çocuk övülmekten hoşlanır.

2.Çocuktaki fiili durumu nihai durum olarak görmemek, çocukların sürekli bir gelişim içinde büyüdüğünün bilincinde olmak

3.Mükemmeliyetçi olmamak

4.Karşılaştırmamak her çocuk en iyi olma potansiyeline sahiptir.

5.Akademik kazanımlara öncelik vermemek (Not bazında değerlendirmemek)

6.Çocuğu olduğu haliyle mükemmel olarak görebilmeyi öğrenmek

Shichida bu 6 unsurun bebeklikten itibaren erken çocukluk döneminde temel eğitimin altyapısı olduğunu savunmaktadır.

Shichida eğitim metodunda doğuştan başlayarak sağ beyin eğitimi çok önemli bir olgudur çünkü sağ beynin bilgi işlem biçimi sol beyninkinden farklıdır.

1.Sağ beyin işlemi çok daha çabuktur.

2.İşlem biçimi doğrusal ve sıralı değildir.

3.Genel resme bütüne bakar.

4.Pasif düşünme gerçekleştirip sezgisel imaj işlemi ile daha önce görülmüş veya duyulmuş

şeyleri zihinde resimsel olarak canlandırabilir.

5.Karmaşık belirsiz ve çelişkili ilişkileri kolayca değerlendirebilir.

6.Bazen sağ beyin düşünme biçimini sözel hale getirmek zorlaşır çünkü karmaşıktır veri işlemi

çok çabuktur ve sözel karakter taşımaz.

Sağ beyin belleği sol beyin belleğinden de farklı biçimde çalışır.

Sağ beyin bilgiyi anında bir bakışta beller ve canlandırma imkanı vardır.

Sağ beyin parça parça bilgi depolayacağına kısa sürede çok yoğun bloklar halinde bilgi belleme imkanına sahiptir.

Bu yöntemle beynin bütünsel hafıza kapasitesi artar.

Özellikle hayatın ilk yıllarında sağ beyin eğitimi almış çocuklarda kalıcı ve eşsiz yetenekler ortaya çıkartabilir.

Bu özelliklere karşın sol beyin tanımlayan ifade eden sözel olan ve analitik düşünen, parçadan tüme giden beyin parçamızdır.

Sol ve sağ beyin loblarımızı birleştirmek ise corpus callasum’un görevidir.

Son 20 yıl içinde yapılan nörolojik temelli bilimsel araştırmaların sonucu uzmanlar beyinde göreceli daha kalın bir Corpus Callasum’un üstün yeteneklere ve/veya daha yüksek bir IQ ve EQ ya işaret ettiğini ispatlamışlardır.

İşte Shichida eğitim metodu insan beyni ile ilgili tüm bu sıraladığımız bilimsel ve ispatlanmış gerçekleri baz alarak 3 yaşına kadar sağ beyin yoğun bir eğitim biçimini esas aldıktan sonra 3 yaşından itibaren eğitim programına sol beyin eğitimini de katarak her iki beyin lobunu birleştiren “Kutupları köprüleme” adı verilen bir yöntem uygulamaktadır.

Daha açık bir deyişle sol ve sağ beyin loblarını birleştiren corpus callosum’u geliştirici bir metotdur.

Böylece 0-6 yaş erken öğrenim döneminde çocuğun toplam beyin kapasitesinin maksimize edilmesi sağlanmakta ve en önemlisi bu yolla çocuğun resimsel hafızası, yüksek hızla işlem kabiliyeti, mükemmel müzik terbiyesi,dil kazanma yeteneği ile ön sezgi ve empati kurma gücü gelişmektedir.

Shichida 0-6 yaş okul öncesi eğitiminde hatırlanacağı gibi kesişen daireler olarak betimlenen 5 ana unsurdan 4.unsur beslenme ve 5.unsur fiziksel eksersizdir.

Bebeklikten başlayarak doğru ve sağlıklı bir beslenme planını benimseyerek çocuğa sevdirerek alıştırmak ve uygulamak şüphesiz hem bedensel hem beyin gelişiminin vazgeçilmez bir öğesidir.

Gene 5.kesişen daire olan fiziksel egzersizin de çocuğa hayatının ilk yıllarında sevdirilmesi ve tanıtılması gereken bir unsur olduğunu bugün her pediatrik uzman teyit etmektedir. Bu nedenle de bilindiği üzere günümüzde okul öncesi çocuklar için düzenlenmiş özel egzersiz ve oyun salonlarının sayıları giderek artmaktadır.

Makoto Shichida yöntemini baz alarak bu yöntemi MONTESSORİ eğitimi ile harmanlamış RBK Right Brain Kids (Sağ Beyin Çocukları )Tweedle Wink metodu ile erken eğitimde gerçekten inanılmaz sonuçlar almaktadır.

Gene Uzak doğu menşeili Brillbaby-Brillkids sistemi de bebeklerin 0-48 ay dönemlerinde yaşadıkları o eşsiz beyin gelişimine paralel deneyim zenginlikleri sunarak onlara bütünsel bir metodla okuma öğretmek müzik ve aritmetik eğitimi ve yanı sıra yabancı dil eğitimi vermek üzere geliştirdiği yazılım programları incelenmeye değer konularımız olacaktır.

Bebek eğitimi denildiğinde aslına bakacak olursak dilimizdeki anlamı ile eğitim sözcüğü uygun düşmemektedir. Bu durumda, İngilizce Education (Eğitim) ve Entertainment (Eğlenmek, hoş vakit geçirmek ) sözcüklerinden türetilmiş sözcüğü Edutainment karşıtı Türkçe bir sözcük bulmamız kaçınılmaz olmaktadır, çünkü erken bebek eğitimi demek, keyifli ve tekrarlanan oyun demektir.

Bu konuda Flashcard sistemi (Zeka Kartları) ile çalışmanın zihinsel gelişimi hızlandırdığı ve dikkat odaklanmasını arttırdığı ve Makoto Shishida'nın bu yöntemle Japon bebeklerine ilk yıllarda yüzlerce Kanji Karakter şeklini ezberletebildiğini de vurgulamak gerek diye düşünüyoruz.

Sağ beyin odaklı erken eğitim nedir konusunu da okuyabilirsiniz.
Görüntüleme Sayısı: 48,834 Yayınlanma Tarihi: 11.11.2016
SevgiliBebek Sevgili Bebek

Yorum Yap

Sonraki Makale

Sağ Beyin Odaklı Erken Eğitim Nedir, Ne Değildir?

Sağ beyin odaklı erken eğitim asla tek yönlü bir eğitim olmayıp yalnızca tüm bebeklerde ilk 36 ay boyunca inanılmaz bir