Hakkımızda

Misyonumuz

Teknolojide dev adımlar atılırken globalleşen dünyamızda yaşam biçimlerimiz değişti ve hızlandı.Buna paralel toplumda oynadığımız roller çoğaldı ve farklılaştı.Tüm bu olan bitenler içinde de hepimiz için ortak sorun zaman darlığı oluverdi. Evet ,hepimizin derdi zamanımızı daha etkin kullanabilmek. Bundan 30 yıl öncesi hayatımızda GSM , internet ,tabletler akıllı telefonlar yoktu ,ayak üstü 5 dakikada mideye indirilen yemekler de ama daha bir sosyaldik ve daha boş zamanımız vardı sanki.


Sevgili Bebek öncelikle hepimizin derdi olan bu zaman darlığı sorununa etkin bir çözüm getirmeyi ön görüyor. Ebeveynlere uçsuz bucaksız internet mecrasında var olan bilgi kirliliğine bulaşmadan gereken zamanda gereken nitelikli bilgiyi derlenmiş klasifiye edilmiş haftalık formatta sunmayı üstüne üstlük ilk kez Türkiye’de her yaş gurubu için belli bir konuyu ay boyunca tematik bazda işlemeyi hedefliyor.

Sevgili Bebek ekibi bugünün ve geleceğin Annelerine özgüvenli, mutlu ve sağlıklı çocuklar yetiştirebilmeleri için neleri nasıl ne zaman yapmaları gerektiği konusunda bir yol haritası sunmayı görev edindi, çünkü günümüzde klinik psikologlar ve psikiyatrlar kişilik bozukluklarının ve ruhsal sorunların çoğuna hayatın ilk yıllarında yaşanan ve direkt bilinç altına gömülen travmaların neden olduğu konusunda hemfikirler.

Bu nedenle hayatın ilk yılları aslında her şeyin başta kişiliğin temeli demek ve bu temeli ne denli sağlam sorunsuz kurarsak daha sonraları yaşanacak her güçlüğe karşı o denli esneklik kazanacağımız ve sorunlar ile başa çıkma kabiliyetimizin artacağı da bir gerçektir.