/ 
 / 
 / 
Erken Eğitimde Zeka Küpü Videoları ve Etkinlikler Hakkında Ebeveyn Kılavuzu

Erken Eğitimde Zeka Küpü Videoları ve Etkinlikler Hakkında Ebeveyn Kılavuzu

İçinde bulunduğumuz iletişim çağı hızlı bir devinimde gelişiyor ve değişiyor. 

Dün bildiklerimizin ertesi gün yanlış olduğu bu zamanda, her gün karşımıza çıkan yeni bilgileri ve yöntemleri takip etmek ve uygulamak neredeyse imkansız. Dolayısıyla Bilgi trafiğinin böylesi yoğun ve karmaşık yaşandığı bu süreçte söz konusu çocuklarımız olunca, neyin kendimize daha uygun olduğunu seçmek daha da zorlaşıyor.

Uzakdoğu Erken Eğitimde Açık Ara Lider Konumda

Başta Japonya olmak üzere Singapur,Tayvan, Güney Kore, Çin, gibi ülkelerin okul öncesi çocukları arasında yapılan zeka g

Eskiden ne güzeldi… Çocuk “nasılsa anlamaz”dı; bundan dolayı “kreşe ne gerek var”dı. Fizik gelişimi için spor faaliyetleri, kendini ifade etme becerisi için sanat etkinlikleri yoktu, çünkü çocuk ya susar ya susturulurdu… 

Ancak okul çağına gelmiş çocuklar birey olarak görülür, bu sefer de korku ve ezbere dayalı eğitim sistemlerinde çocuk iyice pasif bir konuma düşerdi. Fakat hem çağımızın gereksinimleri, hem bir takım bilimsel gerçekler eğitim anlayışında devrimsel bir değişimi beraberinde getirdiler.

Günümüz erken eğitim yöntemlerine yön veren en önemli gelişme, eğitim alma yaşının tahmin edildiğinden çok daha erken olduğunun ortaya çıkması ve bu gerçeğin benimsenmesi oldu. Tam ifadeyle: “Yapılan araştırmalar 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin% 50’sinin 4 yaşına, % 30’unun ise 4 yaşından 8 yaşına kadar oluştuğu, 18 yaşına kadar gösterilen okul başarılarının % 33’ünün 0-6 yaşına kadar aldıkları eğitime bağlı olduğu görülmüştür.” (Milli Eğitim Dergisi,s.132)

Özetle, çocuğun yetişkinliğine doğru geçişindeki en önemli dönemin 0-4 yaş aralığı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. 0 - 4 yaş?!.. Yani çocuğun daha doğru düzgün konuşup kendisini ifade edemediği, el-kol koordinasyonunu sağlayamadığı, dikkatinin çok hızlı dağıldığı bu yaş aralığında nasıl bir eğitim uygulanabilirdi?

Bir ebeveyn olarak bu bilimsel gerçeği benimsemek ve daha fazla geç kalmadan çocuğunuza uygulamak üzere telaşlı bir şekilde araştırmaya başladığınızda karşınıza daha çok, Avrupa’lı ve Amerika’lı eğitmenlerin adıyla anılan birçok eğitim programı çıkacaktır ve kafanızı karıştıracaktır. Ancak tüm bu yöntemleri tek bir başlık altında toplamak mümkündür; “Erken Eğitimde Sağ Beyin Gelişimi

Sağ beyin gelişimini bilimsel olarak ifade edildiğinde oturup biyoloji ders kitaplarını açıp yeniden çalışmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak kısaca şöyle özetlenebilir:

 • Beyin 2 bölümden oluşur: Sağ beyin ve sol beyin. Bu iki bölüm Corpus Callosum adı verilen, sinir ağlarından oluşan köprü ile birbirine bağlıdır.
 • Her 2 bölüm de kendine has bir kimliğe sahiptir. Sağ taraf yaratıcı ve duygusal, sol taraf ise mantıksal ve pratiktir. Aradaki Corpus Callosum köprüsü ise sağ ve sol tarafın birlikte uyum içinde çalışmasını, böylelikle aklımıza geleni gerçekleştirebilmemizi sağlar. Erken dönem eğitim programları ise her iki tarafı ve aradaki köprüyü geliştirecek tekniklerle donatılmıştır.
Bunların en başında, eğitimin en önemli yapıtaşı “sevgi” gelir. Ebeveyn ve çocuk arasında sevgiyle kurulan iletişim bağı sağ beyin gelişimin en aktif olduğu 0-4 yaş arası dönemde en ön plandadır.

Diğer sağ beyin geliştirici eğitim teknikler ise;

 • Görsellik: Görsel dağarcığı geliştirmek ve 3 boyutlu düşünme becerisi geliştirmek
 • Flash: Saniyede 1 Zeka Kartı* göstererek zihinde olabildiğince fazla tanıma yer vermek
 • İşitsel: Yüksek kaliteli müzik eşliğinde oyun oynayarak ritim duygusunu geliştirmek

Köprü geliştiricileri;

 • Konuşmak: Eğlenceli kelime oyunları ve tekerlemelerle konuşma pratiklerini geliştirmek.
 • Takip etmek: Görsel takibi uyaran etkinlikler uygulamak.
 • Hareket etmek: Bebeklik ve erken çocukluk döneminde beden egzersizleri yapmak.

Sol beyin geliştiricileri;

 • Düşünmek: Bilgiyi organize etmek, sıralamak ve eşleştirmek.
 • Çizmek: Şekiller çizmek, harfler ve kelimeler yazmak.
 • Sanat etkinlikleri yaparak teorideki bilgiyi pratikte uygulayabilmek.
 • Okumak: Birbirinden bağımsız etkinlerle kimi okuma etkinlikleri gerçekleştirmek.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, tüm bu erken eğitim modellerinin temelinde sevgi ve sevgi ile kurulan iletişim bulunmaktadır.

Kendinize alan yaratın!

Eğitim ve öğretimin en önemli bölümlerinden biri evin içinde kendinize bir alan yaratmaktır.

Daha neşeli ve konforlu bir ortam rahatlamanızı ve birlikte geçirdiğiniz zamanın ikiniz içinde keyifli olmasını sağlar. Yarattığınız bu özel alana ne kadar sevgiyle yaklaşırsanız, birlikte geçireceğiniz bu zaman dilimi için daha fazla heyecan duymaya başlarsınız.

1. Adım: Eğitimin gerçekleşeceği alanı belirleyin

 • Evinizin içinde size huzurlu gelen aydınlık bir yer seçin.
 • Çiçekler ve çocuk-dostu bitkiler yerleştirin.
 • Çocuğunun oturacağı yere minderini, oturağını veya pusetini koyun.

2. Adım: Belirlediğiniz alanın ferah olmasına dikkat edin

 • Çok fazla değil ama aranızda en azından birbirinizin yüzünü rahatlıkla görebilecek kadar mesafe olmasına dikkat edin.
 
3. Adım: Duvarlarınız size yardımcı olsun

 • Belirlediğiniz alanın duvarlarına siyah-beyaz görsel uyarıcı kartlar veya bilgisayar çıktıları asın.
 • Birkaç dolgu renk kartları, yardımcı posterler ve haritalarla da yer verin.

4. Adım: Alanınıza bir rahatlık unsuru ekleyin

 • Yumuşak bir halı veya peluş bir oyuncak gibi alanınıza rahatlık sağlayacak bir unsur ekleyin.

Evinizin içinde çocuğunuzla geçireceğiniz bu özel eğitim alanı artık hazır!..


Zeka Küpü Videoların Uygulanması
Yeriniz hazır olduğuna göre sıra eğitimlerde kullanacağınız Zeka Küpü Videolarına geldi. Zeka Küpü Videoları ilk etapta size ürkütücü ve yoğun gelebilir. Her saniye başı değişen görselleri, hızla geçen kelimeleri gördükçe çocuğunuzun bir bilgi yarışmasına hazırlanıyor olduğu hissine kapılabilirsiniz. Ancak çocuğun işitsel, görsel ve zihinsel gelişimi için özel hazırlanmış bu videolar öğrenimin en rahat gerçekleştiği 0-4 yaş döneminde çocuğunuzun ileriki yılları için çok verimli bir zemin hazırlayacaktır.


Nasıl mı?
Diyelim izlettiğiniz videoda İspanya’nın yerinden, haritasından, bayrağından, yeme-içme kültüründen görseller ve seslendirmeler var. Çocuğunuz bu videoyu izleyince tüm o bilgi birimleri sağ beyni tarafından kaydediliyor, büyüyüp okul çağına geldiğinde ise Avrupa kıtasıyla ilgili her hangi bir görsel ve işitsel uyaran karşısında beyni geçmişte kaydedilen tüm o bilgi birimlerini çağırıyor. Diğer bir ifade ile çocuğunuz, bu bilgiyle ilk kez karşılaşmadığı için yabancılık çekmiyor ve hali hazırda var olan zeminin üstüne yeni bilgiler inşa ediyor!

Bundan dolayı Zeka Küpü Videolarında matematikten sanata, bilimden dilbilgisine her disiplinden bir bölüm yer alır ki, çocuğun zihninde her konu ile ilgili ileride yeşerecek bir tohum yer alsın.

Zeka Küpü Videolarıyla ilgili bu bilimsel gerçeği benimseyip uygulamaya başladığınızda dikkat etmeniz gereken bir takım gerçekler vardır;

Her ne kadar çocuğunuza olabildiğince çeşitli video izletmek isteseniz de, şunu aklınızdan çıkarmayınız: Tekrar.

Tekrar, erken eğitimdeki en önemli eylemlerden biridir. Bilgileri ne kadar sık tekrar ederseniz, çocuğunuzun zihninde o kadar sağlam yer edecektir. Dolayısıyla izlettiğiniz bir videoyu birkaç izletmenizde hiçbir sakınca yoktur.

Ancak, bu tekrarın ne kadar sıklıkta olacağı sizinle değil çocuğunuzla alakalıdır. Çocuğunuzun ilgisinin dağıldığı ve sıkıldığını fark ettiğiniz anda videoyu kesebilir ve başka etkinliklerle ilgilenebilirsiniz.

Daha sade bir ifade ile çocuğunuz sıkılmadığı sürece tekrar etmeyi sürdürebilirsiniz.


Etkinliklerin Uygulanması
Sağ beyne alınan tüm bu teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini sağlayan en etkili araç, sanat etkinlikleridir. Zeka Küpü Videolarında sanat malzemeleri görsellerini gören çocuk, gerçek hayatta onlara dokunup bir etkinlikte bulunduğu zaman sağ ve sol beyni uyum içinde çalışır veya bir Afrika çalgısını evdeki malzemelerle yaptığı zaman o bilgi çeşitlenir.

Ebeveynin çocuğuyla birlikte nitelikli zaman geçirmesini sağlayan bu etkinlikler yaş aralıkları özelinde ve her yaş aralığı için hazırlanan Zeka Küpü Videolarıyla desteklenecek şekilde hazırlanmıştır;

6-12 ay etkinlikleri ebeveyn-çocuk bağını ön planda tutar ve ebeveynin yapıp çocuğuyla oynayabildiği faaliyetleri içerir.

12-24 ay etkinlikleri çocuğun motor becerilerini geliştirecek şekilde, deneyim zenginliği kazanmasını ön planda tutar. Çocuk malzeme tanımaya, işlevlerini öğrenmeye başlar. Ebeveynle “birlikte yapmak” vardır. Ebeveynin rolü çocuğunu cesaretlendirmektir.

24-48 ay etkinlikleri çocuğa “yapabildiğini” göstermek ve hissettirmek üzerinedir. Aynı zamanda çocukların malzemelerin farklı kullanımlarını deneyleyerek yaratıcılıklarının gelişmesini sağlamak hedeflenir. Ebeveynin rolü çocuğunun kendisini rahatça ifade etmesini, dolayısıyla bireyselleşmesini sağlamaktır.

Zeka Küpü Videolarını izlettikten sonra veya dilediğiniz zaman birlikte yapacağınız etkinliklerle çocuğunuzun gelişimini sağladığınız gibi, birlikte nitelikli ve size özel bir zaman geçirmiş olursunuz. Bir zaman sonra birlikte geçirdiğiniz bu süreler sizin ve çocuğunuz sabırsızlık ve heyecan duyduğunuz anlar haline gelecekler.

İlgili aramalar: Erken eğitim faydalı bilgiler, Erken eğitim, Bebek eğitimi, Çocuk eğitimi, Sağ beyin odaklı eğitim, Sol beyin, Sağ beyin, Çocuk gelişimi, Bebek gelişimi
Görüntüleme Sayısı: 34,257 Yayınlanma Tarihi: 11.11.2016
SevgiliBebek Sevgili Bebek

Yorum Yap

Sonraki Makale

Uyku Danışmanlığı

Çocuğunuza düzenli ve kesintisiz uyku alışkanlığı kazandırmak düşünüldüğü kadar zor değildir, sadece planlama gerektirir